1. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztatónk összefoglalja a www.akutyavacsoraja.hu oldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. 

A Front of House Kft.-vel elkötelezettek vagyunk látogatóink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.
Front of House Kft.-ben a személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. AZ ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a Front of House Kft.

Székhely/postázási cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 5. 2. em. 1/B.;
Adószám: 25466665-2-43
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-289391
Elérhetőség: info@akutyavacsoraja.hu, telefon: 06-30-8506646
Honlap: (nincs)

My Title

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A weboldalunkon a látogató a hírlevélre való feliratkozás esetén önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:
Kezelt adatok: név, e-mail cím
Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók részére havi hírlevél küldése e-mailben
Adatok tárolási helye: a hírlevélküldő rendszer (MailChimp; cég elérhetősége lentebb megadva) jelszóval védett adatbázisa.
Továbbítás harmadik fél részére: a hírlevélküldő rendszer tárolja az adatokat, de fel nem használja őket, nincs hozzáférése hozzájuk
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: a feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig

Online rendeléshez kapcsolódó adatok
A weboldalon keresztül vagy e-mail-ben történő, postai kiszállítást kérő CD rendelés esetén a látogató önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:
Kezelt adatok: név, e-mail cím, szállítási cím
Adatkezelés célja: CD postai úton történő küldése
Adatok tárolási helye: az adatkezelő jelszóval védett számítógépén
Továbbítás harmadik fél részére: küldemény postára adásakor a postának, de ők nem tárolják ezen adatokat
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: megrendelést követő postai feladástól számított 2 hónapig

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
A weboldalon keresztül történő üzenetküldés esetén a látogató önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:
Kezelt adatok: név, e-mail cím
Adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás, megkeresésére való válaszolás
Adatok tárolási helye: az adatkezelő jelszóval védett számítógépén
Továbbítás harmadik fél részére: nincs
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: cél teljesüléséig

Honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatok
A weboldalra történő regisztráció esetén a látogató önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:
Kezelt adatok: név, jelszó (a jelszó természetesen csak a látogató számára ismert)
Adatkezelés célja: a honlapunk blogbejegyzéseihez való hozzászólás lehetősége
Adatok tárolási helye: a weboldal szoftvere
Továbbítás harmadik fél részére: a weboldal szoftvere tárolja az adatokat, de fel nem használja őket, a weboldal üzemeltetőjének nincs hozzáférése hozzájuk
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: a regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig

 

Cookie-k / Sütik

A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatóról és eszközeikről;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Személyes azonosításra alkalmas adatokat a sütik nem gyűjtenek. A sütik által kapott adatokat honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez használjuk fel.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a akutyavacsoraja.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A weboldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

A Google Analytics által használt sütik működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A weboldalunk össze van kötve a Facebook-kal, így Facebook által használt sütik/cookie-k is működnek vele kapcsolatban. Ezekről további tájékoztatás a Facebook saját oldalán olvasható: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az oldalunkon ugyanakkor nem használunk olyan alkalmazást, ami a látogató nevében bejegyzéseket tenne közzé a közösségi oldalakon.  

A látogatónak, felhasználónak lehetősége van egy adott webhelyhez tartozó, illetve egy adott időszakhoz tartozó sütik/cookie-k törlésére vagy engedélyezésére a böngészője beállításaiban. Erről további tájékoztatás itt olvasható: https://support.norton.com/sp/hu/hu/home/current/solutions/v57840314_NortonM_Retail_1_hu_hu

Technikai adatok
A személyes adatok kezelésekor olyan informatikai eszközöket használunk, melyek az adatkezelés során megőrzik:
– a titkosságot: jelszóval megvédi az információt, hogy csak az adatkezelő férhessen hozzá;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állás: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kezelésének célja
– a felhasználóval való kapcsolattartás;
– az e-mail hírlevélre feliratkozók számára havi hírlevél küldése;
– a weboldalon keresztül CD-t rendelők részére CD postai úton történő küldése;
– felhasználói elégedettség tesztelése és mérése.

Általános adatkezelési irányelvek

A akutyavacsoraja.hu tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják az info@akutyavacsoraja.hu e-mail címre írva, továbbá hírlevélre való feliratkozásukat az általunk küldött e-mail-ben található „Leiratkozás” gombra, illetve az alábbi linkre kattintva tudják megszüntetni: XXX.

Felhívjuk a akutyavacsoraja.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

5. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, ezeket is számítógépes rendszerünkben tároljuk felhasználásukig. 

Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet a MailChimp hírlevélküldő rendszerében tároljuk, jelszóval védve. 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT ISMERŐK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő férhet hozzá, harmadik félnek nem adhatók ki. Kivételt képez, hogy kizárólag a felhasználó által megadott adatokat az email hírlevél küldése céljából az adatkezelő a következő fél számítógépes rendszerében tárolja:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

7. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának, hozzájárulásának jogalapjával történik.
A felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatairól tájékozódjon, adataihoz hozzáférjen, azokat maga helyesbítse, törölje, illetve kérje azok helyesbítését és törlését.
Hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok esetében a módosítást kérheti az info@akutyavacsoraja.hu e-mail címre írva – ez esetben az adatkezelő 10 napon belül köteles a változtatásokat a kérésnek megfelelően átvezetni.
Az érintett jogosult az adatkezelés korlátozásához, valamint a hozzájárulásának bármikor történő visszavonásához. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogosult tiltakozni a saját adatainak közérdekű kezelése ellen. Az adathordozáshoz való jog alapján az érintett jogosult az adatkezelőtől kikérni az adatait, hogy azokat egy másik adatkezelőhöz továbbítsa.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett a fenti jogainak érvényesítését kérheti az info@akutyavacsoraja.hu e-mail címre írva – ez esetben az adatkezelő 10 napon belül köteles a változtatásokat a kérésnek megfelelően átvezetni.

Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezése cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061 391 1400
Fax: 061 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. 

8. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

Az akutyavacsoraja.hu weboldal a wordpress.com segítségével jött létre

Cím: Bubblestorm Management (Pty) Ltd (WooCommerce.com)
Unit A206, The Old Biscuit Mill (TOBM)
373 – 375 Albert Road, Woodstock
szerverein működik.

Az ő adatvédelmi tájékoztatójuk az alábbi címen érhető el: https://automattic.com/privacy/

Bármilyen kérdés esetén bizalommal forduljon hozzánk!

info@akutyavacsoraja.hu

Frissítve: 2018. Május 20.